حکمت

آری، آغاز، دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان نمی‌اندیشم
که همین دوست داشتن زیباست...

 هست؟

 

 

/ 10 نظر / 2 بازدید
خپونی

هست

...

ببخشید عنوان هیچ ربطی به متن ن د ا ر د

سخت‌گیر

خواهش م ی کنم!

...

[زبان] به به دوستان به هم نون قرض می دید؟ به جان خودم حال می ده پشت سه نقطه قایم شدن[تایید] تازشم اول هیچ نوشته ای با آری یا کلمات تائیدی نباید شروع بشه مگر اینکه مخاطب خاص داشته باشه[زبان][نیشخند]

... اصل

به ... : شما اینو بهتره به خانوم فروغ بگین

...

فروغ ؟ نمی شناسم! تازشم حالم ازش بهم می خوره[سبز]

...

اوه فروغ که کلا مخاطب خاص داشت[تایید]

سخت‌گیر

:|

آتش

خیلی...

دریا

اصلا!