/ 5 نظر / 2 بازدید
دريا

هان؟ گويا هوايی شدی ها؟!

دريا

اما دور از شوخی مزة احتمالش معرکه است... مزه‌اش به احتمالشه، رفيق! دورة تله پاتی که يادت هست؟

آتش

عیدِ عجیبیست! عیدت مبارک دوست جون!

آتش

خودت می دونی که من هیچ وقت دیکتم خوب نبوده....