تو

دارم امید عاطـفـتی از جانـب دوسـت
کردم جـنایتی و امیدم بـه عـفو اوسـت
دانـم کـه بـگذرد ز سر جرم مـن کـه او
گر چـه پریوش است ولیکن فرشته خوسـت
چـندان گریستـم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست
هیچ اسـت آن دهان و نبینـم از او نـشان
موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
دارم عجـب ز نقش خیالش که چون نرفـت
از دیده‌ام که دم به دمش کار شست و شوست
بی گـفـت و گوی زلف تو دل را همی‌کـشد
با زلـف دلکش تو که را روی گفت و گوسـت
عـمریسـت تا ز زلـف تو بویی شـنیده‌ام
زان بوی در مـشام دل مـن هـنوز بوسـت
حافـظ بد اسـت حال پریشان تو ولی
بر بوی زلـف یار پریشانیت نـکوسـت

بعدتر نوشت:
 تو  آفريننده مني مگر مي‌شود با تو كه باشم، آرام نباشم و تنها باشم ؟ دوستت دارم و هر روز به تو نيازمندترم، نباشم آن روزي كه مرا رها كرده باشي، فرصت نزديك شدن به تو را بارها از كف داده ام اما آنقدر  نزديكي كه من و فرصت هايم هيچ نيستيم در برابرت و باز هم دست كه به آسمان بلند كنم، پهلويمي همينجا، بي‌منت ...
دوستت دارم 
/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حنا(گوجه سبز ترش)

تو ... خالق منی تو ... آرامش جان من تو ... پيدايش خيال من تو ... دوستت دارم... فقط تو! . بسيار عالی موفق باشيد . من به روزم اگر بياييد خوشحال ميشوم

سخت گير

به دانيال: دعا مي كنم تو هم خوب شي! من مثل تو همه چيز رو از دريچه فيلم نمي بينم!!!

خپونی

منم دوست دارم، بهتري؟ فين فين و تب و اينا رو ميگم

سخت گير

نه

دانیال

من که افتادم یه گوشه خونه همه گذاشتن رفتن مسافرات هیچکی هم خبر منو نمی گیره بازم بگم ؟؟؟ یه کم همدردی آخه

آزاد

ببينم اين شعر از خودت بود؟ اگه نبود چرا اسم شاعر رو ننوشتی؟ چرا اينقدر فونتت ريزه؟ چرا من اينقدر سختگير شدم و گير؟ زيبا بود

سخت گير

شعر؟

دريا

به آزاد: حافـظ بد اسـت حال پریشان تو ولی بر بوی زلـف یار پریشانیت نـکوسـت