/ 5 نظر / 2 بازدید
زينب

حالت خوبه عزيزم؟اوخی باز چی شده؟..

خپونی

هیچی باز داره غر می زنه کارش همینه دیگه

سخت‌گير

وا!

سپهر

سلام شعر قوی نبود. اما مضمون خوبی داشت باز اما قسمت اول کهنه بود و اما قسمت دوم از لحاظ مضمون تازه تر بود. در هر حال خیلی شعر خوبی نبود و قربان ات.

خپونی

اين خپونی پایینی من نيستم ها