نيستی

بوی ضخم نبودنت...

/ 7 نظر / 2 بازدید
خپونی

بهروز

هستم با بوی تعفن بودنم... نبودم اگر بهترين بودم حتماْ... سلام

دريا

جوپ قرمز...

نانسی

بن بن بن

فکر می کنم یه کمی خل شدی هااااااااا !!

سخت گير

تو آدرستو بده من حالتو ميگيرم!

دريا

بابا اگه ذره‌ای فکر می‌کرد حرفش درسته که اسمش رو درست می‌نوشت!