هق

خیلی خوشحالم که تونستم خیلی زود بفهمم خوب و بد چیه.خیلی زود بفهمم که نباید الکی خودمو گول بزنم. خوشحالم که فهمیدم اون چیزی که برام عزیزه حتی اگه هزار سال دیگه هم نیاد  صرف انتظارش شیرینه. خوشحالم که بیش از چهل روز نکشید که بیرون کشیدم خودمو از جای غلطی که توش قرار گرفته بودم خوشحالم که تنهام و انتظار وجودی رو می کشم که ویژگی‌هاش هرچند دست نیافتنی اما محرک زندگیمه!

/ 0 نظر / 2 بازدید