تحريف

او ننازد كه منش عاشق دلباخته ام    من نبالم كه بتم در خور دلباختن است

و

الا ای پير فرزانـه مکـن عيبـم ز ميخانـه
کـه من در ترک پيمانه دلی پيمان شکن دارم
  و

کاش همه چيز اونجوری بودکه خيال .

/ 5 نظر / 2 بازدید
دريا

الا ای همنشين دل، که يارانت برفت از ياد مرا روزی مباد آن دم که بی ياد تو بنشينم...

دريا

آفرين حالا خوب شد! هميشه اينقدر حرف گوش کن بودی؟! ديدی گاهی خشانت لازمه؟

پيتوک

اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد، خیال را از آن بیرون خواهم کرد. آزادی می داند خیال دشمن ما است! اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد، به شاعر خواهم گفت خیال دشمن فرداست! اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد، به نظامی خواهم گفت بر طبل ها بکوبد خیال دشمن سرزمین است! اگر آزادی دست ندهد .. در گوشه ی هواخوری زندان برای زندانیان خواهم گفت فقط به اندازه ی خیال آزادید ... خیال تنها راه زنده ماندن است.. م. کيميايی

ارسلان

سلام ٬ چطوری خانم دکتر ٬ ممنونم که به من سر ميزنی ... اتفاقا يک رئيس کم داريم اگر ما رو به عنوان زير دستانت قبول ميکنی يه ايميل بده تا برات متن قرارداد رو بفرستم و به عنوان رئيس ما استخدام بشی ٬ اين ايميلت که در وبلاگ هست اکتيو ؟

Meisam

کاش همه چيز اونجوری بودکه خيال...!!!