غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

خوشبختي را در چنان هاله‌اي از رمز و راز فرو نبريم كه خود، درمانده از شناختش شويم.
خوشبختي را تابع لوازم و شرايط بسيار دشوار و اصول و قوانين پيچيده ادراك‌ناپذير ندانيم تا چيزي ممكن‌الوصول به ناممكن ابدي تبديل شود.
 
نادر ابراهيمي------------------------------------------------------------------------------------------
بعدتر نوشت:
شده‌است بماني ميان حجم وسيعي از بد و بدتر؟ و آنقدر بماني كه ديگر  هيچ نماند از بودنت؟
شده است لب كه تر كني يك دنيا مهر نصيبت شود؟
شده است هر دورا تجربه كني و بعد بماني كه كدام دوام بيشتري دارد؟
كدام دوام بيشتري دارد؟

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سخت گير

سمت شما چي؟

Just Friend

به دوربين و عکاسش...عزيزم قرار هم نبوده شما بفهمی! می تونه به هوا ربط داشته باشه که شما تصور کردی که بايد اين حرفا رو درک کنی...در هر حال منم برای شما آرزوی شادی و خوشی می کنم...بلاگتم قشنگ بود

Just Friend

به دوستم...می دونی که کجا جوابشو واست می نويسم...

دانيال

چه بی تابانه می خواهمت ای دوريت آزمون تلخ زنده به گوری ... شاملو

خپونی

شده است. ... يه پستهايی مينويسی بعضی وقتها حال ميکنم حسابی

دريا

خوشبختی نزديک و ارزون... امان از ترديد اونم در مورد پارچه ابريشمی...