آدم بد، آدم خوب

آدم بداخلاق، آدم بدي هم هست؟


/ 6 نظر / 2 بازدید
کلاغ خل

هيچ الزامی نيست که باور کنيم آدم بد اخلاق يه آدمبد هست! / خيلی آدمهای خوبی رو ديدم که بد اخلاق هستند /

رضا

سلام نمی دونم!شايد آره شايد نه

دريا

نه لزوما!

زينب

اتفاقا خيلی آدم خوبی هست...من می دونم