قهر

سردرد لعنتی، موقع کنکورا و تحویل پروژه‌ها 9 سالی میشه سردرد مداوم یکی دو هفته‌ای میاد سراغم، نمی خوام برم دکتر که بهم بگه مال استرسه آرام بخش بخور، چه معنی میده؟

 

 

 

بعدتر نوشت: خپونی خانم، رسیدن به خیر و شرمنده که ولیمه نیومدم. 

/ 3 نظر / 2 بازدید
دانیال

سردرد چه ربطی به قهر داشت آخه جوون [لبخند]

خپونی

یو آر بیزی آی نو!

سخت‌گیر

آره؟