غمگين

از مامانای بچه‌هایی که تو اتوبوس گلاب به روتون میارن بدم میاد.

بویژه اونهایی که از لحظه ورود به اتوبوس، یک موز و دو تا کلوچه و چهار تا شکلات و بک بسته پفک رو فشردند (چلاندند) در معده طفلکی اون طفلک!

/ 4 نظر / 2 بازدید
دريا

يکی از همين مامانا هم بدجور رو اعصاب منه! با چهار تا بچه ريز و درشت هر روز صبح سوار ماشينهای وليعصر می‌شه... فقط در طول مسير با بچه‌هاش سر و کله می‌زنه و رو اعصاب من لشگرکشی...!

دانيال

پشت اوتوبوسش ننوشته بود : سلطان غم مادر سمت راست اتوبوسم عکس سونی اريکسون کا ۷۵۰ کا ۸۰۰ و دبليو ۸۱۰ ؟