/ 4 نظر / 2 بازدید
دریا

اين حرفا چيه؟ واسه جوونه مردم حرف در ميارين! تو بودی می‌گفتی از سودای حرف بدت مياد؟؟؟ در ضمن رفقا هر کسی که نتونست لينک خبر رو ببينه، می‌تونه با اين رفيق سخت‌گير من تماس بگيره و ازش راهنمايی بخواد! (خوبت شد؟ ) باز هم ميام!

دریا

من باز اومدم! گفتم که هر بار بيام واسه‌ات کامنت می‌ذارم! اينقدر هم خودت رو اسير اين حرفای خاله زنکی نکن، مهندس!!! ممد اهل اين حرفا نيست!