رست بيف

- چه زماني‌كه آرايش مي‌كنم و چه وقتي كه معمولاً پس از طي ساعاتي طولاني پاكش، لذتي عظيم مي‌برم و نمي‌دانم اين لذت چرا به آن علتي نيست كه فكر مي‌كنم...

- معمولاً _ به خاطر حس تنوع طلبي‌م شايد يا از سر ترس و يا ..._ هر چيزي كه منجر به آزارم شود را بيش از يك‌بار تجربه نمي‌كنم اما مدتي است براي چندمين بار تجربه مي‌كنم نتيجه آزمون (( تو در چه حالتي‌ست كه مرا دوست داري)) را .

- يك چيزي مثل، نه خود خوره‌ست، تحمل كسي كه از سويي مجبوري باش ارتباط داشته باشي و اون اين ارتباط را به واسطه قدرتي كه داره جوري كه مي خواد كش دار هدايت كنه و از سويي به شدت كارت گيرش باشه و اون پريوديك سنگ‌هايي نيز در كارت داخل كنه كه مجبور به چالش زدايي و لوپ ارتباط بيشتر و انزجار مدام باشي و بالاخره من آتيشي كه گمانم حالا هم كظم غيظ در خور توجهي داشته‌ام مي تركم و قيد اين مرزهاي علم را ميزنم زبانم لال!

- چهار انگشتي هم گولي مالاند سر من تماشاگر نما!/ 9 نظر / 2 بازدید
دانیال

اوووووووووخی رفتی چهار انگشتی سوسول بد سلیقه

هيچ کس

تحمل کن عزيز دل شکسته تحمل کن به پای شمع خاموش تحمل کن کنار گريه من به ياد دل خوشی های فراموش جهان کوچک من از تو زيباست هنوز از عطر لبخند تو سرمست واسه تکرار اسم ساده توست صدايی از من عاشق اگر هست...

آتش

ارزويم اينست نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زياد نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی عاشق آنکه تو را ميخواهد و به لبخند تو از خويش رها ميگردد و تو را دوست بدارد، بهمان اندازه که دلت ميخواهد

شيدا

اون روابطی که توضيح دادی خيلی پیچیده بود متاسفم که توش گیری

هیچ کس

وقتي كسي ناراحتت مي‌كنه 42 تا ماهيچه استفاده ميشه تا اخم كني، اما فقط 4 تا ماهيچه لازمه تا دستت رو دراز كني و بزني پس كله‌اش!

هیچ کس

کسی را که دوست داری . تو را دوست نمی دارد .. کسی که تو را دوست دارد . تو دوستش نمی داری .. اما کسی که تو دوستش داری و اوهم تو را دوست دارد به رسم و ایین هرگز به هم نمی رسند و این رنج است...