هنوز سینمای ایران کلی با تو کار داشت

یک سالِ نشده باور کنم اون واژه‌ی مرحومُ کنار نام خسرو شکیبایی.

 

 

 

 بعدترنوشت: روزگار میگذره‌ها!

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
دانیال

قبر قشنگی دارین ... به قبر من هم سر بزنید ...