و سلامتی نعمت بزرگی است (۲)

چه تکرار بی‌رحمانه ای دارد این زندگی گاهی...

-----------------------------------------------------------

تو هم توهم ماندن نداری حتی....

----------------------------------------------------------

چه چینش عجیبی دارد دندانهایت ،  ارتودنسی هم شد رشته!

-----------------------------------------------------------

آنقدر بزرگ شده‌ای که بروی؟

-----------------------------------------------------------

منم آمدم که باز تنها نباشد بیرنگی چهره جذابت، لعنتی ! چرا فقط تو را می بینن؟؟

-----------------------------------------------------------

تا بعد از عید هیچ متخصصی نمیاد درمانگاه تخصصی!!!

 

/ 10 نظر / 4 بازدید
مقداد

بازم که داری سخت ميگيری!

دريا

چه جالب... پست‌های آخرمون تو يه سبک نوشته شدند البته تصادفاْ...

خپونی

مثل اينکه من با خودم مرض مي آورم واست!!

آيدين(پسرآرتا)

سلام با دريا موافقم دقيقا همون حسی بهم دست داد که داشتم مطلب دريا رو ميخوندم موفق باشی

دانيال

يک ...دو...سه...آزمايش ميشه ... آزمايش ميشه... مرا دریاب مستانه ... تو ای نایاب ای ناب...مرا دریاب دریاب ... مرا دریاب من خوبم ... هنوزم آب می کوبم ... هنوزم شعر می ریسم ... مرا دریاب مستانه ...مرا ... دریاب ...مرا ... خوبم ...مس...تانه...یاب... یک ... دو ... سه ... آزمایش میشه...

دانيال

ما را به بند کشيده‌اند زنداني‌مان کرده‌اند مرا در اين درون و تو را در آن بيرون اما چيزي نيست اين ناگوار هنگامي‌ست که برخي دانسته يا ندانسته زندان را در درون خود مي‌پرورانند

سخت گير

نه بابا ، خوبيد جناب دانيال ؟ اين دوز رومنستون رفته بالا ها!!

مقداد

دانی مثل اینکه لاو ترکونديا...!

دريا

آپ کن ديگه!!!

سخت گير

آپم ، رفرش کن ديگه