شايد

«او» امروز هم آمد و روی دیوار مقابل نوشت: «من آزاد هستم و می‌توانم».

دفتر خاطرات یک دوشیزه، آنتوان چخوف -------------------------------------------------------------------------

چسب کاری می‌کنم، خاطرات ریز و درشتی را که هیچ نمی ارزد...

/ 8 نظر / 2 بازدید
دريا

استخوان خوکی در دستهای جذامی...

زينب

به دريا: به سخت گير: نکن اين کارو! من جاست کات د تايم... به خودم:

سخت گير

باشه.

زينب

به فراسوی نيک و بد:

دانيال

با مطلبی از چخوف عزيز آپ هستم ...