خوی بشر

((و اگر ما بشر را در دنیا به رحمتی برخوردار کردیم تا شکر کند سپس چون نعمت را از او گرفتیم به خوی نومیدی و کفران درافتد. و اگر آدمی را به نعمتی پس از محنتی رسانیم مغرور و غافل شود که دیگر روزگار زحمت و رنج من سرآمده سرگرم شادمانی و مفاخرت گردد. این خوی بشر بی صبر کم ظرفیت است مگر آنان که دارای ملکه صبر و عمل صالحند بر آنها آمرزش حق و اجر بزرگ نعمت بهشت ابدی است.))

سوره هود آیات ۹و۱۰و۱۱.

4ddm520.jpg

/ 5 نظر / 2 بازدید
پيتک

مثل مواجهه آدم با يه پيشگو ، يا شايد بهتر بگم پسگو ميمونه . مثل يه اعتراف ميمونه از زبون خود آدم وقتی دليلی برای روراست نبودن با خودش نداره ... آره خوی بشر همينگونه است . ولی نميدونم چرا هر وقت تو هر نيمه هستيم فقط خوی اون نيمه ديگه مون رو يادمون ميآد . هميشه به خوی توی همون لحظمون غافليم

Meisam

من کاملا يک بشر هستم!!!

دريا

فحش رو انداختی وسط که صاحابش برداره؟ بشر بی‌صبر کم ظرفيت... چقدر به هم شبيه هستيم...

دريا

من دوباره به دنيای مجازی برگشتم!

back from hell. crossroad