اول آذر

شکست

86ensiu.jpg

/ 9 نظر / 2 بازدید
دريا

۳۰ آبان!!!

دانيال

آدمهای فراموش کار همون بهتر که بشکنن

زيمب

خوبی؟

خپونی

چی شکست؟

سخت گير

به دريا: ؟ يعنی تو می دونی راجع به چی نوشتم؟

شيدا

شکست از اون لحاظ يا از اين لحاظ؟؟

عجب

آره طلسم باران شکست ... ۲۹ آبان

دريا

به سخت‌گير: مگه تو می‌دونی من راجع به چی نوشتم؟!

سخت گير

به دريا:مرسي كامنت مرتبط!