ایز وورث لیوینگ این

- درست مثل بچه‌ای که خرابکاری می‌کنه، بعد از همه‌ی پیچیدگی‌های خودساخته، لرزون و پریشون خودمو پرت می‌کنم میون آغوش همیشه بازت، بی اینکه چیزی بپرسی و بگم گویی تمام جزییات رو هم برات گفتم که سبک شدم اینطور و آروم، همین دور بودنتم انگار نه انگار...

 - بعضی آدما رو باید قاب کرد زد روی دیوار، جایی از دیوار که خیلی هم چشمت بهش نمی‌افته؛ خوبنا، گلن، اما تو قاب.

بعدترنوشت: حال آدمیو دارم که نصفه ماهه، لاینقطع روزا خوابیده و شبا فیلم دیده! :دی

/ 6 نظر / 8 بازدید
رضا (سینوس)

حال و روز همه تو ایام عید همینه. روزا خواب. شبا بیدار پای فیلم و نت.[زبان]

رضا (سینوس)

سخت گیر جان آپم ولی چرا توی پست قبلی نظر گذاشتی؟[سوال]

رضا (سینوس)

سخت گیر جان از دست کی عصبانی شدی که می خوای قابش کنی بزنیش به یه دیواری که نبینیش؟[سوال]

خپی

چه حال خوبی

خپی

چه حال خوبی