سکوتی آن چنانی

از دسـت غیبـت تو شکایت نمی‌کـنـم
تا نیسـت غیبـتی نـبود لذت حـضور

4e1fxo5.jpg

/ 4 نظر / 2 بازدید
دريا

لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام اگر از جور غم عشق تو دادی طلبيم...

sara

ممنون که بهم سر زدی.

hesabi choobkari farmudin ke