استرس

((و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است.))

سوره فرقان ، آیه ۵۸

/ 8 نظر / 2 بازدید
دريا

در کارها بر خدا توکل کن، که تنها خدا مدد و نگهبانی را کافيست... (احزاب- آيه‌اش يادم نيست.)

فراسوی نيک و بد

ادعونی استجب لکم لکم لکم...بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را را را(قران کريم- تو راديو پخش می شد آخرش اکو داشت)

امير

زنده ای که هيچ کس در ذهنش مرده نيست.

امير

شاد باشی به حقيقت تا ابد

آتش

va hova maakom aynama kontam, va khoda ba shomast harja ke bashid

ناشناس

الله و اکبر