/ 6 نظر / 3 بازدید
دريا

من که می‌گم اونور ميدون، چرا به حرفم گوش نمی‌دين؟!

AC

نا مردا مگه نگفتین برگرد میدون ما هم داریم میایم که تولد تولدت مبارک...بخونیم؟من تا نصفه شب تو میدون صبر کردم اخرشم نیومدید(هق هق جمع) نکنه مخابرات باز اشتباه کرده بوده؟

دريا

(می‌کنم)

دريا

توصيه ميكکنم سوابق رو يه مروری بکنی تا ببينی کی در زمينه ديالوگ پرسابقه‌تر مي‌باشد!

آتش

با همه وجودم درک می کنم