دوست خوب من

من دوست زیاد دارم اما زیاد دوست ندارم دوست زیاد داشته باشم چند(؟) تا دوست خوب کافیه.

دکتر علی شریعتی گفته:

تنها نعمتی که برای تو در مسیر این راهی که عمر نام دارد آرزو می کنم تصادف با یکی دو روح خارق العاده یکی دو دل بزرگ یکی دو فهم عظیم و خوب و زیباست! چرا نمی گویم بیشتر؟ بیشتر نیست؛ یکی بیشترین عدد ممکن است دو را برای وزن کلام آوردم و نیست!!

کریستین بوبن در کتاب «غیر منتظره» گفته:

شما دوستانتان را از آنجا تشخیص می دهید که نمی گذارند تنها بمانید؛ کسانی که بی وقفه به تنهایی شما روشنایی می بخشند.

گابریل گارسیا مارکز گفته :

دوست واقعی کسی است که دستهای ترا بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

2m4og2c.jpg

/ 10 نظر / 7 بازدید
دریا

دوستان همه می‌دونند که منظور مستقیم تو، من بودم! خواهش می‌کنم! نيازی به اين همه تعريف نبود، رفيق! شرمنده‌ام کردی! البته من خودم به جايگاه واقعی‌ام واقف بودم!

سخت گير

ای جااان! اما تو تنها نبودی منظورم.

دریا

پس منظورت کی بوده؟؟؟؟

آتش

دلم تنگِ! برای روزی چند بار و چند ساعت درد دل کردن! یادته؟ تا نمی گفتم و نمی گفتی آروم نمی شدیم! دلم تنگِ رفیق!

دریا

به‌به! بابا خوشرنگ شاداب! مبارک رفيقم! منم به هوس انداختی‌ها! خيلی خوشرنگ شدی سخت‌گير!

سارا

پورسانت با شام و نهار سراغ داری سريع بگو ضروريه

دریا

آپ کن! دفعه بعد اومدم پستت جديد باشه ها! اين يه تهديد جديه!

معصوم

سلام .هر کسی نشانی از شیون فومنی داشته باشه برای من اهل دله.پس منم از دل سلامت میکنم.