ديشب

2ryoysi.jpg

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهی

دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی

حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است؟

که پنهان می شوی گاهی و پیدا می شوی گاهی

به  ما تا می رسی کج می کنی یکباره راهت را

ز ناچاری است گر همصحبت ما می شوی گاهی

دلت صاف است اما با تمام سادگی هایت

به قصد عاشق آزاری معما می شوی گاهی

ترا از سرخی سیب غزلهایم گریزی نیست

زنی -مانند حوا- زود اغوا می شوی گاهی!

مهدی عابدی

/ 7 نظر / 2 بازدید
آتش

یادتِ! خوندن این شعرا یه حالی داره و شنیدنش پشت تلفن یه حال دیگه!

دریا

چون شوم خاک رهش دامن بيفشاند ز من ور بگويم دل بگردان رو بگرداند ز من روی رنگين را به هرکس می‌نمايد همچو گل وربگويم بازپوشان، بازپوشاند ز من چشم خود را گفتم آخر يک نظر سيرش ببين گفت مي‌خواهی مگر تا جوی خون راند ز من...

دریا

تو را ناديدن ما غم نباشد که در خيلت به از ما کم نباشد من از دست تو در عالم نهم روی وليکن چون تو در عالم نباشد من اول روز دانستم که اين عهد که با من می‌کنی محکم نباشد بدانستم که هرگز سازگاری پری را با بنی‌آدم نباشد...

دریا

باز هم بنويسم؟ تا من اینجام، غمت نباشه رفيقم!

Jdog

مشهورترين؟! آخه اين گلابي اسن به اين هرفا مي ارزه؟

دریا

دوست عزيز، Jdog! به اين حرفا، نه به اين هرفا! ديگه!

دریا

حال می‌کنی چه ۶ دانگ حواسم بهت هست؟! من هنوز گم شدما! منو نديدی؟ چرا نمی‌شه از اين آدمکها گذاشت؟؟؟؟