نقاهت معركه

دلبرا بنده نوازيت كه آموخت بگو
كه من اين ظن به رقيبان تو هرگز نبرم

مرسي دوستم، خيلي مرسي! ميشه تموم نشه خوشي زودگذر نقاهت موقت با تو؟

بعدتر نوشت: اقليما رو دوست داشتم...


/ 6 نظر / 2 بازدید
هيچ کس

خوش به حالت که برای تو يه جور نقاهته برای من که تازه يک تب غريبه که با ديدنت تشديد ميشه. من چه کنم! بيماری فقط بهانه ای بود برای دیدن تو که اگر نمی شد بهانه ای دیگر ...

خپونی

تو اين هوا رفتی سينما!

S.am

اُه اُه مرسی! سخت گیری و هیچ کس! متناسبه

سخت‌گير

به سعيده(اس ام) : پيش داوري نكن بچه!

S.am

شما خوشبخت باشید ما رو چه به داوری بچه!

سخت‌گير

به سعيده: :|