۱-۲-۳

۱-

یک تشنگی جانانه میان تعطیلاتی یخ و تحمیلی

یک انتظار بی پایان

یک بی قراری عذاب آور

این سه برای از پا درآوردن از بستر بیماری برخاسته ای چون من کافی نیست؟

ای باد از آن باده نسیمی به من آر

-------------------------------------------------------------------------------------------

۲-

به صورتopen surgery یک سمت case را باز گذارده ام تا به محض شنود صدای فن عملیات تماس  نوک انگشت با آن انجام شود.فن در جای خود محکم است نه چیزی از جای خود خارج شده و نه چیزی پس از تعویض فن توسط نمایندگی شل و خراب به نظر می آید ...

موضوع آن است که چیزی مرا به خود مشغول کند می دانم....

-------------------------------------------------------------------------------------------

۳-

اینم یک حرف دقیقاْ ناحسابی!

/ 6 نظر / 2 بازدید

آتش

واااااااااااااای که چقدر دلم می خواد یه پارچ آبِ یخ بریزم رو سرت!!!!!!!!!!! اینم الکیِ الکی!!! نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار عشوه ای فرمای تا من طبع را موزون کنم

دريا

من اومدم! مردم از بی ساعت عشقی. تشنگی رو باهات موافقم! عطشی از نوع استسقا... نه تنها برای تو برای از پا درآوردن هر يَلی کفايت می‌کنه!

دريا

ای ول رفيق! دمت گرم! خوب هوای خونة ما رو داشتی! پربيراه نبود که خيالم از خونه زندگی راحت بود!