اين گونه نشايد به شود

من کسانیکه فیلم بازی می کننو از ۱۰۰ کیلومتری تشخیص میدم،مخصوصاْ کسانیو که بد فیلم بازی می کنن!

یه تیکه از یه کارتون

-------------------------------------------------------------------

باز میان دو گیر می کنم ،دو هیچ و یک همه چیز و من گیر می خواهم و نمی کنم!

/ 26 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سخت گير

به زينب: نه ابداْ!

زينب

خپونی جان! اين دو تا رو ول کن اصلا منو ببر شمال

خپونی

ای قربونت بشم من، بيا با من بريم

سخت گير

اينجا يک محيط فرهنگی بابا رعايت کنيد

دريا

من چی؟!

خپونی

حالا من يه بار اومدم اينجا دوزار كاسبي كنم اگه گذاشتين.. زينب جون من دوست دارم تو بيا با من بريم پشيمون نميشي اينجا نميشه بوست كنم جلو اينا سخت ميگيرن

سخت گير

باب مثبت ۱۸ حرف نزنيد تو بلاگ من ااااا

سخت گير

به خپونی: مطمئنی فقط همين يه بار برا کاسبی اومدی؟