نمي‌دونم

درد تاريكي‌ست درد خواستن
رفتن و بيهوده خود را كاستن

/ 8 نظر / 2 بازدید
دريا

آخ گفتی...

خپونی

نگو اين حرفو

زینب

منم چه می دونم والا!

سخت گير

به مقداد: يک کم خلاقيت داشته باش!

سخت گير

قرص قرمزرو خوردي دانيال؟