تخلیط

- چرا بر سر دین خود جدل می کنند؟

- من دلیل آن نمی دانم. هماره در این جدالند... فریسیان مدعی اند که فرشته وجود دارد و صدوقیان می گویند فرشته ای در کار نیست...

 سالومه- اسکار واید

 

 

 بعدترنوشت: به واقع این همه شور از کجا ریخته در جانشان بیش از هزار سال... این مرا می شوراند به اشک هرکجا که باشم و بر هر مسلک نیم بندی...

/ 4 نظر / 8 بازدید
وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه راز ماندگاری شاید همین باشد و بس.

من

من بسیار دوست دارم همی آن کتاب را و آن کتاب فروشی را که پاتوق تو است گویا.

وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه ای جواب من بود؟ سوم اینکه کدوم کتاب را و کتاب فروشی که پاتوق من است؟ اگه کتاب فروشی پاتوق من بود که حالم چنین نبود! اگه خیلی هنر کنم دکه بلیط فروشی سر کوچه پاتوقم است!

سخت‌گیر

سوتفاهم شد انگار. این "من" یک کامنت گذار است و البته ناشناس. سختگیر که "سختگیر"م خودم. بعدشم اون کتاب فروشی رو هر کی هست خوب اومده.