حالم بده!

ياسمنگولا گولا گولاي آبي.../ 8 نظر / 2 بازدید
فراسوی نيک و بد

حلم بده حالم بده...عشقم رفته نيومده....آدم بده حالم بده...نگو به من عاشق شدن نيومده....

سخت گير

حلم نمه؟

دريا

حالم بده... حالم بده... عشقم رفته نيومده... نه سر زده... نه زنگ زده... نه کسی جاش رو بلده... (بد پيچونده ها!!! )

خپونی

حالم بده ..حالم بده.. درجه تبم روی ۱۳۰۰...

سخت گير

بابا همتون بلدين خب حالا يه چيز ديگه بگيد

دانیال

یه چیز دیگه بگیم ؟ دنیا دیگه مثل تو نداره ...نداره نمی تونه بیاره .... خوب بید ؟

دانیال

در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت

ZEINAB

ُُُTO HAM MESLE MAN BORO BE SAFAR...