و من ضايع شدم باز...

اي گوش‌هايي كه تنها گفتن‌هاي كلمه‌دار را مي‌شنويد،
پس از اين جز سكوت، سخني نخواهم گفت.
اي چشم‌هايي كه تنها صفحات سياه را مي‌‌خوانيد،
پس از اين، جز سطور سپيد نخواهم نوشت.
و شما
اي كساني كه هرگاه حضور دارم بيش‌ترم تا آن‌گاه كه غايبم،
پس از اين مرا كمتر خواهيد ديد.

 اين روزها مانوسم با دكتر علي شريعتي
/ 8 نظر / 4 بازدید
خپونی

اول!

سخت گير

:|

دريا

:|

آتش

تاحالا گوشت سکوت کسیو ‌شنيده؟ چشمت جز صفحات سياه را ‌‌خونده؟ تاحالا فهمیدی مدتیه دوستیرو كمتر می بینی؟! همه گوشها و چشمها که نباید سکوتتو بشنوند و بخونند، اونی که باید بتونه، حتما می تونه!

کم اما رسيده

احساس می کنم دچار کمبود محبت شدی.بادور شدن ازهمه می خواهی خودتو مطرح کنی!فکر می کنم راههای بهتريم بهشه.بيشترفکر کن...

سخت گير

به اين آخري: اوووق!

سخت گير

به آتش: چي ميگي؟ درسات سنگين شده ها معلومه بت فشار مياد!