کشمش

- سفر خوبه به‌ویژه اگه یه همسفر گوگوری داشته باشی.

- خرید تو سفر خوبه به‌ویژه اگه اون همسفره یه پای مثل خودت ویران خرید باشه. بعد از اون همه خرید فکر می‌کردم دیگه تا مدت‌ها نیاز به خرید برآورده بشه اما می‌بینم که کم کم داره پیداش می‌شه.

- خوب حال می‌کنیا!

- قراضه‌ایما برا خودم، درست به اندازه‌ای که سفر بودم، تو رختخواب باید باشم که ساید افکتای آشغال خوریا و  نخوابیدنا رفع شه.

- باز هستی و باز نیستی...

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
پفک

سفر خوبه به ویژه اگه همسفر گورگوریت قراضه بودنشو تو سفر نشون نده و مث بچه های خوب وقتی رفت خونه افقی شه [نیشخند] خوب میشی زود ایشالا [ماچ]

خپونی

کجا رفته بودی رفیق؟

سخت‌گیر

رفته بودم کشمش بیارم.