ما يا ؟

502q793.jpg

بعدتر نوشتم۱: سياهی کيستی؟

بعدترنوشتم۲: تلخی اه!

/ 4 نظر / 2 بازدید
خپونی

فهميدی سياهی کيه به منم بگو

دريا

دو تا سياهيه بچه جون! پس می‌شه: سياهی‌ها کيستيد؟! با دومی هم به شدددددت موافقم!

محمد

کسی که قصه ای نداره حتما غصه ای نداره چون قصه های حکايت شاديهای و غصه هاند برای عبرت ديگران. و دیگه این که درد بی دردی علاجش آتش است...