خواسته

چهار پنج تا دختر شونزده هفده ساله خوشگل ملوس که ناشیانه آرایش مختصری کرده باشند و برق و طراوت صورتشون هنوز برقرار باشه ...می‌خوام!

2v8paqg.jpg
/ 5 نظر / 2 بازدید
خپونی

میخوای چیکار؟

سخت گیر

خودت چی فکر میکنی؟

فکرتو رو خوندن سخته!کار من نیست

دانیال

چیزه ... [نیشخند]... اینه ... پیدا کردی یه هلوشم برا من بذار کنار [چشمک]

هامان

پس من چی؟ منم میییییییخوام. بفرست به میل یاهوم لطفا.