/ 4 نظر / 8 بازدید
پت

گاهی تلقین کار میکنه! در مورد پست قبل: اونی که هر کسی برداشت میکنه متعلق به خودشه...

مانی

سلام انگار خستگی حسابی چیره شده بزن درب و داغونش کن دوست من ... خسته نباشی [لبخند]

دانیال

مهره مار نداشتی چشای سیاه نداشتی تو دلا که جا نداشتی ... [نیشخند]

رضا

[نیشخند]سلااااااااااام[نیشخند] آره به خدا این دو نقطه دی گاهی رو اعصابه ناجوووووووووووووووووور[چشمک]