حسرت

تو مال من نیستی.

/ 4 نظر / 2 بازدید
خپونی

بازم اول!

zeinab

آزاد

من مال هيـــــــــــچکس نيستم! مرسی که اومدی. عجب لينکايی داری. شاملوش عالی بود. بزرگمهر هم که لينکش فقط دلمو سوزوند. باز نشد! بزرگمهر از «آزاد» ترين کارتونيستای ايرانيه به نظر من...

فراسوی نيک و بد