كوتاه‌نويسي سورئاليستي

اينو از تو چشمام مي‌توني بخوني...

تنبلي نيست، سايز حرفام بزرگ‌تر از نمايشه چند وقته.

21lpt78.jpg

بعدترنوشت: سخت‌گير كامنت‌دونيت آلوده‌ست!!!
بعدترترنوشت: نمي‌خواي ديگه، چي كارت كنم!
بعدترترترنوشت: كه پنهان مي‌شوي گاهي و پيدا مي‌شوي گاهي!


/ 6 نظر / 2 بازدید
خپونی

اينجا آلوده به چيه؟

دوستک

خپونی

اين عکسها کار خودته؟ خيلی نازن

سخت‌گير

نه، لينك داره!

شيدا

چه باحال! مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم تو را میبینم و میلم، زیادت میشود هر دم