رويا

مـکـن ز غصه شکایت که در طریق طلب      بـه راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

-خیلی سخته...

- نه،  خیلی سخت میگیری.

-برف تنها راهیه که برام مونده.

-نه، این همه راه. چه فایده داره تو خلوت.

-چرا اینقدر کشیده می شم؟

-من برم بمیرم.شب به خیر!

/ 5 نظر / 2 بازدید
دريا

هان؟! برم بميرم؟!

امیرعلی

تیریپ پست مدرنیسم می نویسید!!!!! من که هیچی نوفهمم!

امير

اگه از خواب بيدار شدی صبح بخير