چطور مگه؟

ـنکن!

ـ...  .

ـ د !!! بت میگم نکن !!!!!!

 ـ باشه بابا.

ـ... .

ـ... .

ـ ای بابا مگه با تو نیستم؟!

ـ ببینم چته تو؟ چی کار میگی نکنم؟

ـ ناز نکن ! ناز نکن دیگه!

ـ آها... .

  
نویسنده : سخت‌گیر ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
تگ ها :