بیهودگی

 

- ... جونم الهی فدات شم، میدونی عزیزم پسرا به ظاهر خیلی اهمیت میدن و اینکه منش نازگونه!!! داشته باشی، حتی صدا بسیار مهمه، یکم به خودت برس ... ... ... آره دیگه بعد فرزین هم به من گفت چون مهمی برام بت میگم که  چه مدل ابرویی بیشتر بت میاد، تازه بم گفته ... ... ...

- ریحان میشه برم بخوابم؟

- ...! ا کی، کیس یو!

- خدافظ

 

 

بعدترنوشت: این روزها با بوی اولین‌ها...

 

  
نویسنده : سخت‌گیر ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧