گنجشکک

می گن خوش شانسی میاره!

امروز به سمت دانشکده دوان بودم که نا غافل یک چیزه تووووپی از بالا سقوط کرد و خیلی سریع از جلو چشمم نا پدید شد!

-کوش؟ چی بود؟

با اینکه لامسه ام قویه اما چند لحظه به طول انجامید تا بفهمم بر من چه رفته است!!!!

الغرض حسی که شامل خیسی و زبری بود روی گونه ام  رو نوازش می کرد !!!!!

بلادرنگ دستم رو  بردم  سمت صورتم که.....!!!!!!!!!!

مثل مار گزیده ها جیغ ویغ می کردم... چند تا از این جینگیلی های جدیدالورود  (که انگار((فشن شو ))اومده بود)  بودند  از خنده روده بر شدن از حرکاتم اما نمی دونستن چرا و به کدامیییین گناه اینجوری برق گرفته شدم!

بله درست حدس زدید این گنجشکک عزیز (که نمی دونم چی تناول کرده بود) بله رو صورت بنده آره!

اما می گن خوش شانسی میاره!

یعنی میشه؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راستی پاییز  با اوووون هوای باحالش که منو (( عقل رمیده)) می کنه اومد و بوی دفتر نو!

  
نویسنده : سخت‌گیر ; ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها :