واويلا!

..... .. .... ....... ... ... ... .....  .......... ......  ..... ........  ..... ...... ......... ..... ......... ...... ... . .. ..... .. .... ....... ... ... ............ .... .... .... ....... ...... . .. ........ ..... ...... ...... ...... .. .. .... ....... ... ........ .. .... ....... ... ... ...... ......... ..... ..... .... ..... ..... .... ...... ... ..... ... .... .......... .. ........... ...  ............  ........ .......... ... ........ .... .. ......... .. .... ....... ... ... ...... ..... ......... ....... ... .......... ........ ....  ..... ......... ... .... ... ... ............ ...... .. ....... ........ ...... .... ......  ..... .... ....... ...... .. .... ....... ... ... ..... .. .... ....... ... ... .......... .   ..... .......... .... .... . ......... .... ....... ....... ...... ....  ....... ........ ..... ... ...... ........  ....  ....   ... ...... .... .... ....  .... .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زبان(قلم، کیبورد) قاصره از بیان آنچه که امروز بر من مشخص شد، لطفاْ از حس لامسه خود کمک بگیرید!!

  
نویسنده : سخت‌گیر ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
تگ ها :